Osobnosti francouzských kulturních dějin

26.01.2015 00:00

První setkání našeho klubu roku 2015 se konalo 22. ledna a přivítali jsme na návštěvě členy Česko-francouzského klubu z Ústí nad Labem. S předsedkyní klubu Marcelou Kroupovou přijel také Ing. Jaroslav Neužil. Hlavním tématem totiž byla jeho přednáška o francouzském malířství. Přednáška pojednávala o životě a díle malířky Elisabeth Vigée-Lebrun a malíře Henriho de Toulouse-Lautrec. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a doufáme, že v budoucnu se podobná akce bude opakovat. Ve druhé části setkání jsme se věnovali organizačním záležitostem a plánům na nový rok.