Pravidelná setkání našeho klubu

01.12.2013 00:00

Pořádáme pravidelná setkání členů klubu, tématické akce zaměřené na Francii, přednášky, ochutnávky, výuku francouzského jazyka a mnohé další.

Setkání se konají zpravidla každých 14 dní ve čtvrtek v místnosti ve Středisku volného času v Mostě v Albrechtické ulici (bývalá 16. ZŠ). Setkání začínají obvykle v 16:30.

 

Plánované akce na 2. pololetí 2016 / 1. pololetí 2017

únor: výroční členská schůze
březen: koncert na Dny Frankofonie
březen: hudebně-recitační večer pro členy klubu
výstava obrazů s tématem Francie

 

Pozn.: Termíny a témata jsou předběžná a mohou se změnit! Sledujte proto aktuality v Plánovaných akcích.