Výroční členská schůze

18.01.2017 00:00

Zveme všechny členy klubu na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 21. 2. 2017 v 16:00 hodin v SVČ. Prosíme o maximální účast.
Program:
Výroční zpráva o činnosti klubu za rok 2016
Zpráva o hospodaření za rok 2016
Stav členské základny
Plán činnosti na rok 2017