Přednáška Martina Myšičky o cestě po Bretani

21.06.2013 00:00

Ve čtvrtek 20. června se uskutečnilo v Dost dobré kavárně setkání Francouzsko-českého klubu, na kterém si Martin Myšička připravil přednášku ze své cesty do Bretaně. Ve městě Limerzel byla odhalena pamětní deska francouzského vojáka Josepha Santerra, který byl za 2. světové války vězněn v Německu a v Čechách a v Mostě v roce 1945 zemřel. Vzpomínkovou akci připravil jeho synovec Laurent Guillet, který delší dobu spolupracuje i se Státním okresním archivem v Mostě. Pan Guillet pozval velvyslankyni České republiky a honorární konzulku Německa a zástupce měst z Francie, Německa a České republiky.

Vyprávění s fotografiemi doplňovala Klára Bočanová, která se akce rovněž zúčastnila jako tlumočnice primátora města Mostu.

Laurent Guillet o osudech svého prastrýce napsal knihu a slíbil uskutečnit v příštím roce přednášku pro členy klubu.