Kdo jsme...

Francouzsko-český klub vznikl v roce 2006 v Mostě jako nezisková organizace sdružující lidi, kteří se zajímají o francouzštinu a o vše, co s francouzštinou souvisí. Klub je součástí celosvětové sítě Alliances françaises a Clubs franco-tchèques.


Aktivita klubu je určena především pro lidi, kteří mají francouzštinu jako svůj koníček, mají ji rádi a je jejich láskou… Klub ale není jen místem pro ty, kdo francouzštinu ovládají, ale také pro všechny, kteří mají k tomuto jazyku a jeho kultuře blízký vztah nebo se zajímají o dění ve frankofonních zemích, navštívili je a rádi se do nich vracejí. Klub má v současnosti kolem dvaceti členů.


Francouzko-český klub působí v Mostě a jeho náplní je organizace frankofonních aktivit a šíření francouzštiny v našem regionu. Jeho cílem je organizovat rozmanité kulturní a vzdělávací akce propagující francouzštinu. Během působení klubu se uskutečnily různé přednášky, kulaté stoly, čtení, koncerty, výstavy či filmová představení.


Na jaře roku 2013 zorganizoval Francouzsko-český klub  Dny Frankofonie (viz Fotogalerie). Tato akce se koná každým rokem ve všech větších městech podporujících francouzštinu. Návštěvníci této akce se zúčastnili např. přednášky na téma Provence ve francouzštině (s překladem) nebo výstavy na stejné téma v prostorách Podkrušnohorského gymnázia Most. V rámci těchto Dnů Frankofonie proběhl v Mostě v budově ZUŠ F. L. Gassmanna koncert francouzského šansonu a v mosteckém kině byly promítány francouzské  filmy. Na tyto a další akce klub navazuje i v dalších letech.


Tak jako každý rok, v září klub po prázdninách opět zahájil svou činnost. Při této příležitosti jsou vítáni všichni noví zájemci o členství v klubu. Více informací o činnosti, fungování a členství je možno získat na e-mailové adrese clubfr@seznam.cz