Přednáška o grafologii

02.06.2015 21:54

Dne 28. května uspořádal náš klub přednášku PhDr. Ivana Bertla na téma grafologie. Účastníci se mohli seznámit s principy grafologického rozboru ručně psaného textu, s ukázkami grafologických kategorií a s rozborem rukopisů Ludvíka XIV., Voltaira, Napoleona Bonaparte nebo Marie Curie.