Valná hromada klubu

20.09.2013 00:00

Dne 19. 9. 2013 jsme se poprvé sešli po prázdninové pauze. Naše setkání bylo zároveň povinnou valnou hromadou Francouzsko-českého klubu, na které jsme dohodli organizační záležitosti a také plány na příští období. Klub má nyní oficiální sídlo v budově Střediska volného času v Mostě (SVČ), tj. ul. Albrechtická 414. Předsedkyní klubu byla zvolena Klára Bočanová. Členský příspěvek byl zvýšen na 300,- Kč za školní rok. Také jsme dohodli, že se schůzky Klubu budou konat pravidelně každých 14 dní vždy ve čtvrtek od 17.00. Pro další setkání plánujeme vedle prezentací z dovolených ve Francii rovněž promítání filmů, setkání s Francouzi a přátelskou návštěvu klubů v Kladně a Slaném.

Na závěr dnešního setkání byly vylosovány čtyři účastnice na říjnovou cestu do Štrasburku k návštěvě Evropského parlamentu.