Vánoční setkání

20.12.2013 00:00

Poslední setkání klubu v roce 2013 mělo 19. prosince vánoční atmosféru. Francouzštinu jsme procvičili při poslechu třech tradičních vánočních písní a díky Kláře jsme se dozvěděli, jak je to vlastně doopravdy s tím americkým Santa Clausem. Jiřka si pro nás připravila fotografie ze svého výletu do adventního Alsaska. Také jsme ochutnali vánoční cukroví, které někteří donesli. Pro příští rok doufáme, že se budeme setkávat i nadále pravidelně každých 14 dnů.